Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Būrių vadų kursai Karo akademijoje – dar viena galimybė kariams tapti karininkais

2021 10 08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyko profesinės karo tarnybos karių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, atranka į Būrių vadų kursus, kuriuos baigus suteikiamas karininko (leitenanto) laipsnis.
 
Kariai turėjo parodyti, kaip geba aktyviai dalyvauti diskusijoje ir individualiuose pokalbiuose, dirbti grupėje be vado, atlikti kognityvinių gebėjimų, planavimo ir vadovavimo užduotis, išlaikyti fizinio pasirengimo normatyvus. Jiems Būrių vadų kursai prasidės 2022 m. sausio mėn.
 
Nuo 2016 m. Akademijoje organizuojami Būrių vadų kursai (BVK) skirti profesinės karo tarnybos kariams, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar kitu būdu įgijusiems reikiamą pagrindinį karinį pasirengimą ir planuojantiems kandidatuoti į pareigas, kurioms eiti reikalinga būrio vado (karininko) kvalifikacija.
 
BVK yra intensyvūs ir trunka 20 savaičių, iš kurių 4 savaites vyksta skyriaus vado, o 16 – būrio vado rengimas. Sėkmingai baigę skyriaus vado rengimo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje etapą, klausytojai tęsia mokslus Lietuvos karo akademijoje, kur rengiami kaip būrių vadai.
 
Čia kariai išmoksta planuoti ir organizuoti įvairias užduotis, valdyti būrio dydžio padalinį ir jo ginkluotę. Kurso pabaigoje planavimo įgūdžius parodo per kompleksines pratybas.
 
Nuo 2020 m. BVK klausytojai karinio rengimo baigiamąjį egzaminą laiko kartu su III kurso kariūnais, dalyvaudami Būrio vado kovos kurso lauko taktikos pratybose, kuriose kiekvienas iš jų parodo, kaip moka vadovauti būriui, skyriui, vertinami individualūs gebėjimai vykdyti užduotis, patiriant stresą ir nuovargį artimomis tikram mūšiui sąlygomis.
 
Sėkmingai baigusiems BVK klausytojams suteikiama būrio vado kvalifikacija ir pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis.
 
Būrių vadų kursų atrankos užduotys Lietuvos karo akademijoje
Eimanto Genio nuotraukos