Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Karo akademijos kariūnams Būrio vado kovos kursas – paskutinis karybos žinių patikrinimas

2021 07 18

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Žalgirio mūšio kariūnai jau savaitę Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje dalyvauja Būrio vado kovos kurso (BVKK) lauko taktinėse pratybose. Tai paskutinis – baigiamasis – III kurso kariūnų karinio rengimo egzaminas.
 
Kartu su kariūnais dalyvauja ir savo žinias turi parodyti profesinės karo tarnybos kariai (Būrio vado kurso klausytojai), turintys aukštąjį išsilavinimą ir siekiantys tapti karininkais. Sėkmingai jį baigusiems bus suteiktas leitenanto laipsnis.
 
Būsimieji karininkai turi pasitelkti visus planavimo, vadovavimo, ginklo valdymo gebėjimus ir individualius kario įgūdžius. Kariūnai to mokėsi trejus metus. Ketvirtame kurse jų laukia bakalauro baigiamasis darbas ir įvairūs kariniai kursai.
 
Šių pratybų tikslas – įvertinti, kaip Akademijos auklėtiniai įsisavino taktikos ir kitų karybos dalykų žinias, yra išmokę priimti sprendimus įvairiose nestandartinėse situacijose, imtis vadovavimo ir lyderystės, ar yra pasirengę ir geba veikti ir atlikti užduotį iki galo, kad ir kokia sudėtinga būtų situacija.
 
„Dabar esu būrio vadas, vadovauju planuojant operaciją. Aptariame pradinius veiksmus, atliekame žvalgybą, ruošiamės, po to bus įsakymas ir pradėsime mūšį“, – sako kariūnas Paulius Mačiunskas. – Visko jau mokėmės. Reikia tik pakartoti ir teisingai atlikti. Čia mums nieko naujo nėra, baimės – taip pat.“
 
Jam pritaria kariūnė Vytautė Kupčiūnaitė: „Visa tai darome visų pirma dėl savęs. Tai – motyvacija, nes išmoktos pamokos mums bus reikalingos baigus studijas Akademijoje. Taip pat motyvuoja, kad laukia artimieji, draugai. Jų palaikymas labai svarbus.“
 
Abu kariūnai patvirtina, kad užtikrintai jaučiasi ir dėl to, kad jų būrys yra tvirta komanda: „Visada sulaukiame pagalbos vieni iš kitų, šalia esantis pataria, jeigu mato, kad tau kažko reikia ar trūksta“, – optimistiškai nusiteikę pasakoja BVKK pratybų dalyviai Vytautė ir Paulius.
 
Dešimt tokių dienų kariūnams – didžiulis ne tik psichologinis, bet ir fizinis iššūkis. Pratybų tempas didelis, nes kiekvienam sudaroma galimybė vadovauti būriui. Be būrio, kariūnas vadovauja skyriui arba eina būrininko pareigas, kurios atskirai vertinamos. Pratybų dalyviai atlieka žvalgybos, patruliavimo, puolimo ir gynybos, taikos rėmimo operacijų ir kitas užduotis.
 
BVKK metu vertinami kiekvieno kariūno gebėjimai vadovauti padaliniui patiriant stresą ir nuovargį, t. y. artimomis tikram mūšiui sąlygomis, taip pat kiti individualūs (ir komandiniai) kariūnų veiksmai, kurie rodo, kaip jie gali dirbti komandoje, skirdami tam visas jėgas ir kartu padėdami kolegoms – būrio nariams.
 
Sėkmingai baigusiems studijas Karo akademijoje kariūnams suteikiamas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis. Jie tarnybą Lietuvos kariuomenėje įprastai pradeda būrio vadais.
 
Norintys siekti karininko laipsnio ir studijuoti Lietuvos karo akademijoje kviečiami dalyvauti atrankoje. Pirmasis žingsnis – registracija ir motyvacinis pokalbis. Į pokalbį galima registruotis tiesiogiai internetu Akademijos interneto svetainėje www.lka.lt/nuolatines-bakalauro-studijos.
 
Žalgirio mūšio kuopos kariūnai Būrio vado kovos kurso pratybose
 
Eimanto Genio nuotraukos