Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Baigėsi Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursai

2021 04 30

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 30 d. Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursų (KOP JKK) programą išėjusiems klausytojams buvo įteikti pažymėjimai. Tris savaites trukusius kursus baigė 14 klausytojų.
 
Pažymėjus įteikdamas, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius jiems palinkėjo ir toliau mokytis, tobulėti savo tarnyboje.
 
Kursų metu su Karinių oro pajėgų jaunesniaisiais karininkais savo patirtimi dalijosi kolegos vyresnieji karininkai.
 
Karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų kursų tikslas − parengti Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms kvalifikuotus jaunesniuosius karininkus, gebančius kompetentingai atlikti karininkų (padalinių vadų ar viršininkų) pareigas KOP struktūriniuose vienetuose.
 
Nuo 2014 m. šiuos Lietuvos karo akademijos organizuojamus jaunesniųjų karininkų kursus baigė 74 klausytojai.
 
LKA nuotraukos