Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Aukštųjų mokyklų studentai tapo atsargos leitenantais

2021 07 24

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje liepos 24 d. aukštųjų mokyklų studentams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), buvo suteiktas pirmasis atsargos karininko laipsnis. 33 absolventai mokėsi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 12 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, 44 – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 8 – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.
 
Tai jau septintoji, kai mokymai buvo atnaujinti, juos baigusių kariūnų aspirantų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas. „Tikroji kariuomenės galia – ne ginklai ir technika, bet jūs – gerai pasirengę, motyvuoti ir patriotiški kariai. Tikiu, kad daliai jūsų šis pabaigtas etapas taps nauja pradžia, nes šiandien jums atsiveria durys į tolesnę tarnybą ir karininko profesiją. Laukiame jūsų – jaunų, atsakingų ir pilietiškų žmonių“, – į karininkus kreipdamasis kalbėjo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
 
Lietuvos kariuomenės vadui atstovaujantis Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras pabrėžė, kad karininkas – ne tik garbinga profesija. Karininko laipsnis yra įsipareigojimas ir atsakomybė visam gyvenimui: „Turėsite visada būti pavyzdys kitiems. Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio ir Sausumos pajėgų vardu sveikinu jus tapus karininkais, pasirinkus šį kelią. Linkiu visokeriopos sėkmės tolesnėje tarnyboje ir asmeniniame gyvenime.“
 
JKVM absolventams krašto apsaugos ministras ir Sausumos pajėgų vadas suteikė karininko (leitenanto) laipsnį ir išleido į atsargą, įteikė mokymų baigimo ženklus. Geriausi JKVM absolventai buvo apdovanoti simboliniais durklais.
 
Ceremonijoje taip pat dalyvavo Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos vadas plk. Egidijus Karvelis, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vadas plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas, universitetų rektoriai, Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai, JKVM absolventų artimieji ir draugai.
 
Po šešerių metų pertraukos, nuo 2012 m. rudens, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
JKVM – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Trejus metus ją atlikę 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgijo pagrindinį karinį pasirengimą, išmoko veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Atsargos karininkai, baigę mokymus, turės galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) iš viso mokosi 181, Klaipėdoje (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione) – 77, Kaune – 202 (Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje) ir 33 (Karo medicinos tarnyboje) JKVM klausytojai.
 
Eimanto Genio nuotraukos