Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Ar turėtumėte femtosekundę laiko?

2021 10 07

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, organizuodama Oro pajėgų štabo karininkų kursus (OPŠKK), kelia aukštus tikslus – parengti Baltijos šalių oro pajėgų karininkus, gebančius planuoti ir vykdyti oro operacijas komponento lygmeniu, analizuoti ir vertinti situaciją ir laiku priimti tinkamus sprendimus. Tai – vieninteliai tokio lygmens kursai Baltijos šalyse, kurių metu dėstomi dalykai apima operacijų planavimą, politikos studijas, karinę lyderystę, projektų ir pokyčių vadybą. Šiuos dalykus dėsto Lietuvos ir tarptautiniai instruktoriai.
 
2021 m. rugpjūčio mėn. šias studijas Akademijoje pradėjo 21 karininkas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
 
Spalio 1 d., sėkmingai įvykdę projektų vadybos dėstomo dalyko keliamas užduotis (dėst. dr. Gintaras Labutis), OPŠKK klausytojai, kursų vadovybė ir svečiai aplankė vieną pažangiausių Lietuvos tyrimų ir inžinerijos bendrovių „Light Conversion“ (liet. „Šviesos konversija“). Vizito tikslas buvo sužinoti ir perprasti inovacinių projektų vykdymo ypatumus, nes jų įgyvendinimas iš esmės skiriasi nuo įprastų, „tradicinių“ projektų vadybos prieigų ir metodų.
 
„Light Conversion“ yra femtosekundinių optinių parametrinių stiprintuvų ir femtosekundinių lazerinių šaltinių gamybos pradininkė, pirmaujanti visame pasaulyje. Bendrovėje kuriamos pasaulinio lygmens inovacijos sėkmingai taikomos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų srityje. Projektuojami ir gaminami lazeriai naudojami regos ydų – trumparegystės, toliaregystės, astigmatizmo – korekcijai.
 
Lankydamiesi šioje bendrovėje, kariai susipažino su pagrindiniais bendrovės veiklos prioritetais ir turėjo unikalią progą aplankyti pagrindines gamybines erdves. Šią praktinę pažintinę sesiją pravedė „Light Conversion“ direktorius dr. Martynas Barkauskas ir direktoriaus pavaduotojas dr. Donatas Podėnas, o jos dalyviai – Baltijos šalių karininkai – gavo atsakymus iš aukščiausiojo lygmens bendrovės vadovų į iškeltus klausimus.
 
Susitikimas buvo dar viena naudinga patirtis, gilinant oro pajėgų karių projektų ir pokyčių vadybos kompetencijas, o tokie vizitai – mokslo ir verslo parama ir investicija į šiandienos ir ateities karių kompetencijas.
 
Dr. Gintaro Labučio informacija
 
Nuotraukos dr. Donato Podėno