Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2021 m.

Akademijos absolvento Normundo Valterio atminimas gyvas jaunosios kartos širdyse

2021 12 18

Gruodžio 17 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė, minėdama absolvento vyresniojo leitenanto Normundo Valterio gimimo metines, uždegė simbolinę žvakę prie jo atminimo paminklo ir dalinosi šiltais prisiminimais ir sveikinimais Normundui ir Lietuvai.
 
„Aš pareisiu, pareisiu, pareisiu,
Kas pasakė, kad aš po žeme,
Aš tik draugui atidaviau teisę,
Kario ginklą nešiot už save.“
 
Šios vyr. ltn. Normundo Valterio eilės šiandien įgyja visai kitą, simbolinę, prasmę. Praėjo lygiai 25-eri metai, kai sprogus prieštankinei minai jis ir vienas Danijos karys žuvo tarptautinėje taikos palaikymo operacijoje netoli Maglajaus miesto Bosnijoje ir Hercegovinoje.
 
Plk. Darius Vaicikauskas, šioje misijoje dalyvavęs Normundo bendražygis, prisimindamas žuvusį ginklo brolį, sako, kad karių bendruomenė – nors ir maža, bet ypatinga. Žmonės ne visada supranta karių humorą, nemažai pasakantį apie jų nelengvą kasdienybę, retai susimąsto apie sudėtingas užduotis, vidinę motyvaciją, pasiryžimą iki galo atlikti savo pareigą ir būtinybę visiems laikytis drauge, kad jos būtų įvykdytos. „Tegul ši graži švino kulkų ir vingiuotų karo kelių subrandinta draugystė neleidžia pamiršti Normundo nei Lietuvoje, nei Bosnijoje. Geriausias Normundo gimimo dienos įprasminimas – pagarba jo atminimui ir šviesūs atsiminimai“, – tvirtina plk. D. Vaicikauskas.
 
Maglajaus savivaldybės mero pavaduotojos Eldinos Mehinagič iniciatyva Normundo Valterio atminimui pagerbti miestelyje buvo surengtas moksleivių rašinių konkursas „Tavo jaunystė už mūsų ateitį“. Šeši geriausi Maglajaus pradinės mokyklos ir Edhemo Mulabdičiaus gimnazijos moksleivių rašiniai buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos dovanomis. Konkurso organizatoriai aplankė karių žūties vietą ir Normundo gimimo dienos proga ten padėjo gėlių.
 
Džiaugiamės, kad Normundo atminimas gyvas – tiek jo draugų, tiek vaikų, kurie gali saugiai gyventi ir kurti naują ateitį, širdyse. Kaip rašė viena konkurso dalyvių Aldna, šio kario likimas verčia susimąstyti, kiek drąsos turėjo turėti Normundas, vykdamas į Bosniją tokiu metu, kiek tikėjimo tuo, ką daro, ir kad čia yra ta galimybė, kurios negalima neišnaudoti, o gyvenimas palauks.
 
Perfrazuojant Normundo sukurtą ketureilį galima pasakyti, kad jis savo ginklą perdavė vietos gyventojams. Paaukojęs gyvybę – sumokėjęs didžiausią galimą kainą, jis prisidėjo prie tarptautinės bendruomenės pastangų, kad šiandien Maglajuje auganti karta gyventų be karo.
 
Šiais metais Normundo žūties vietoje netoli Maglajaus miesto buvo pastatytas paminklinis akmuo. Tam lėšų surinko Lietuvos karininkai, Normundo bendražygiai ir Karo akademija. Pirmosios Lietuvos karo akademijos laidos (1994 m.) absolventai, draugai ir kolegos, dalyvavę su Normundu toje pačioje taikos palaikymo misijoje, nuvežė ir su didele pagarba pastatė šį paminklą. Kaip juos pavadino plk. Darius Vaicikauskas, Bosnijos septintukas – Gediminas Antanaitis, Gintaras Jaloveckas, Nerijus Šileika, Vitalijus Kuznecovas, Algis Ramanauskas, Nerijus Kundrotas ir pats Darius, nuvyko ten ne tik pastatyti paminklinio akmens – nuvyko pagerbti ginklo brolio, Lietuvos karininko, žuvusio dėl kitų laisvės ir teisės gyventi laisvoje šalyje, tokioje kaip Lietuva.
 
Plk. Dariaus Vaicikausko informacija ir nuotraukos
Maglajaus savivaldybės nuotraukos