Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Konkursai eiti pareigasFinansininko pareigos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija skelbia konkursą finansininko pareigoms užimti.

Prašymus prašome teikti iki 2021 m. spalio 5 d.

 

Visą informaciją galite rasti šiuo adresu:

https://portalas.vtd.lt/lt/biudzeto-skyriaus-finansininkas-322;736650.html

Logistikos specialisto pareigos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos skelbia konkursą į Aprūpinimo tarnybos Valdymo grupės logistikos specialisto pareigas.

Visa informacija pateikiama šiuo adresu:

https://portalas.vtd.lt/lt/valdymo-grupe-logistikos-specialistas-322;732710.html

Statinių projektų vadovo pareigos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija skelbia konkursą projekto vadovo pareigoms užimti.

Prašymus prašome teikti iki 2021 m. spalio 5 d.

 

Visą informaciją galite rasti šiuo adresu:

https://portalas.vtd.lt/lt/projektu-vadovas-322;736680.html

Kontaktai pasiteiravimui:
 
Zita Kvedarienė, personalo specialistė
Tel. +370 706 76 117