Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Nacionalinis saugumas ir gynyba

Programa skirta parengti nacionalinio saugumo ir gynybos specialistus, išmanančius šiuolaikines valstybės vidaus ir išorės grėsmes bei iššūkius, gebančius juos analizuoti ir priimti tinkamus grėsmių valdymo ir prevencijos sprendimus darbo arba tarnybos visuomenės saugumo organizacijose ar institucijose metu.
 
Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J) (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumas (S))
 
Studijų kryptis: Visuomenės saugumas (J08) (nuo 2022 m. stojimo – Gynybos studijos (S01))
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumo bakalauras)
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121JX002 (nuo 2022 m. stojimo – 6121SX001)
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310 (nuo 2022 m. stojimo – 6450310)
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Visuomenės saugumo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius