Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

NAAS

Lietuvos karo akademija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina NAAS projektą „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos sukūrimas“, kuriuo skatinama eksperimentinė plėtra, inovacijų kūrimas ir moksliniai tyrimai.
Siekdama skatinti MTEP veiklą (mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2019 m. rugpjūčio mėn. teikė paraišką pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Lietuvos karo akademija kartu su Mykolo Romerio universitetu atitiko visus paraiškos vertinimo reikalavimus ir, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, gavo 1 995 00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“. Bendra NAAS projekto vertė – 2 173 000 eurų, finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
2019 m. lapkričio 26 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra, kuri administruos Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimo projektą, padėsiantį pasiekti dalį Lietuvos karo akademijos strateginių tikslų.
 
Buvo kviečiamos Lietuvos ir užsienio įmones teikti pasiūlymus ikiprekybiniame pirkime „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“.
 
2020 m. lapkričio 10 d. įvyko NAAS projekto ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdis, kurio metu buvo įvertinti dalyvių pateikti pasiūlymai. Komisija priėmė vieningą sprendimą – patvirtinti šiuos 4 dalyvių pasiūlymus (ne eilės tvarka):
  • KTU ir CERTH;
  • VDU;
  • UAB Elsis Pro ir UAB Tildė informacinės technologijos;
  • UAB NRD CS ir Vilniaus kolegija.
Projekto pavadinimas
Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas
Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-000
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2020 m. kovo 2 d. – 2022 m. vasario 28 d.
 
Projekto vertė
2 173 000 Eur
 
Perkančioji organizacija – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 
Partneris – Mykolo Romerio universitetas
 
Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas – „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“
 
Tikslas – sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizes, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę.
 
Planuojamas projekto rezultatų naudojimas – projekto metu sukurta technologinė bazė leis vykdyti mokslinius projektus, kurių rezultatais galės pasinaudoti šalies ir tarptautinės institucijos: Lietuvos kariuomenė, LR žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR ministerijos, ES institucijos pagal savo kompetencijos sritis.
 
Kontaktai pasiteirauti – el. p.  naas.projektas@lka.lt
 
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo