Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

MTEP projektai

...


ADVANCES
Kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas (ADVANCES), finansavimo sutartis Nr. S-BMT-21-6
 
Projekto tikslas
Sukurti mokslu grįstą daugiakryptę metodiką, kuri padėtų įvertinti kibernetinio saugumo specialisto bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei rizikas kompetencijų ugdymo procese.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vadovas
Prof. dr.  Aušrius Juozapavičius
 
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas
 
Projekto partneriai
Lichtenšteino universitetas, Lichtenšteinas
Østfold universiteto koledžas, Norvegija
Norvegijos technologijos ir mokslo universitetas, Norvegija
Vidzeme taikomųjų mokslų universitetas, Latvija
Rygos technikos universitetas, Latvija
Talino technologijų universitetas (TalTech), Estija
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva
 
Projekto vertė
999 130 Eur (bendra vertė)
63 057 Eur (LKA)
CIBERSEK
Nacionalinio kibernetinio saugumo kompetencijų žemėlapio kūrimas (CIBERSEK), finansavimo sutartis Nr. S-REP-21-2
 
Projekto tikslas
Ištirti Lietuvos kibernetinio saugumo (KS) specialistų kompetencijų poreikį, paruošti nacionalinį KS kompetencijų žemėlapį bei pateikti rekomendacijas kompetencijų ugdymui ir naujų darbuotojų pritraukimui į sritį sprendžiant specialistų trūkumą.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2021 m. vasario 1 d. – 2022 m. liepos 31 d.
 
Projekto vadovas
Prof. dr.  Aušrius Juozapavičius
 
Projekto vykdytojai
Vilniaus universitetas
 
Projekto partneris
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 
Projekto vertė
69 847 Eur
MIL_STRES
Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties „Mokslininkų grupių projektai“ projektas „Inovatyvių neintervencinių biomedicininių tyrimų pritaikymas valdant stresą grupės dinamikoje: šauktinių atvejis Lietuvoje“ (MIL_STRES), finansavimo sutartis Nr. S-MIP-20-59
 
Projekto tikslas
Sukurti ilgalaikio streso valdymo metodiką, kuria remiantis streso valdymo sprendimai būtų pagrįsti aktualiais neintervencinių biomedicininių tyrimų duomenimis ir žiniomis apie grupių dinamiką.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. kovo 30 d.
 
Projekto vadovas
Prof. dr. Rasa Smaliukienė
 
Projekto vykdytojai
Projekto vadovė (vyriausioji mokslo darbuotoja) prof. dr. Rasa Smaliukienė, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Gerry Larsson, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramutė Vaičaitienė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Svajonė Bekešienė, mokslo darbuotoja dr. Asta Mažeikienė
 
Projekto partneris
Vilniaus universitetas
 
Projekto vertė
141 999 Eur
NAAS
Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas, finansavimo sutartis Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-000
 
Projekto tikslas
sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizes, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2020 m. kovo 2 d. – 2023 m. vasario 28 d.
 
Projekto vadovė
Dr. Sigutė Stankevičiūtė
El. p. pasiteiravimui naas.projektas@lka.lt
 
Projekto vykdytojas (perkančioji organizacija)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 
Projekto partneris
Mykolo Romerio universitetas
 
Planuojamas projekto rezultatų naudojimas
Projekto metu sukurta technologinė bazė leis vykdyti mokslinius projektus, kurių rezultatais galės pasinaudoti šalies ir tarptautinės institucijos: Lietuvos kariuomenė, LR žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR ministerijos, ES institucijos pagal savo kompetencijos sritis.
 
Projekto vertė
2 173 000 Eur
 
- - -
 
Lietuvos karo akademija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina NAAS projektą „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos sukūrimas“, kuriuo skatinama eksperimentinė plėtra, inovacijų kūrimas ir moksliniai tyrimai.
 
Siekdama skatinti MTEP veiklą (mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2019 m. rugpjūčio mėn. teikė paraišką pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Lietuvos karo akademija kartu su Mykolo Romerio universitetu atitiko visus paraiškos vertinimo reikalavimus ir, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, gavo 1 955 000 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“. Bendra NAAS projekto vertė – 2 173 000 Eur, finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
2019 m. lapkričio 26 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra, kuri administruos Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimo projektą, padėsiantį pasiekti dalį Lietuvos karo akademijos strateginių tikslų.
 
Buvo kviečiamos Lietuvos ir užsienio įmones teikti pasiūlymus ikiprekybiniame pirkime „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“.
 
2020 m. lapkričio 10 d. įvyko NAAS projekto ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdis, kurio metu buvo įvertinti dalyvių pateikti pasiūlymai. Komisija priėmė vieningą sprendimą – patvirtinti šiuos 4 dalyvių pasiūlymus (ne eilės tvarka):
  • KTU ir CERTH;
  • VDU;
  • UAB Elsis Pro ir UAB Tildė informacinės technologijos;
  • UAB NRD CS ir Vilniaus kolegija.
PILIETIS
Modernėjimo pokyčių raiškos įtaka pilietinės visuomenės formavimuisi: teorinės įžvalgos ir praktinis pritaikomumas (PILIETIS), finansavimo sutartis Nr. S-MOD-21-10
 
Projekto tikslas
Atlikus socialinių, ekonominių, politinių ir istorinių šalies modernėjimo tendencijų analizę suformuoti integruotą rodiklių sistemą visuomenės pilietiškumo formavimui ir valdymo kryptingumui nustatyti.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2021 m. kovo 9 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vadovė
Dr. Olga Navickienė
 
Projekto vykdytojai
Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Asta Valackienė, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Gintarė Giriūnienė, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Mangirdas Morkūnas, mokslo darbuotoja dr. Jūrate Novagrockienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Luka Sinevičienė, jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Arvydas Juozaitis, specialistas (ekspertas-konsultantas) Virginijus Vitalijus Vilkelis
 
Projekto vertė
97 886 Eur
SPARTA
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas „Specialieji pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų projektai (Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe – SPARTA), finansavimo sutartis Nr. 830892
 
Projekto tikslas
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, kurių misija remti transformacinių gebėjimų kibernetinio saugumo srityje plėtojimą ir techninių priemonių tiekimą Europos Sąjungai, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2019 m. vasario 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.
 
Projekto vadovas
Dr. Olga Navickienė
 
Projekto vykdytojai
Vyresnioji mokslo darbuotoja (projekto vadovė) dr. Olga Navickienė, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jūratė Novagrockienė, vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Aušrius Juozapavičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Mangirdas Morkūnas, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Gintarė Giriūnienė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Sigutė Stankevičiūtė, jaunesnysis mokslo darbuotojas Liudas Zdanavičius
 
Projekto partneriai
Projekto SPARTA konsorciumą sudaro 44 partnerinės įstaigos ir organizacijos iš 14 skirtingų Europos Sąjungos šalių narių. Konsorciumui vadovauja Prancūzijos alternatyvios energijos ir atominės energijos komisija – CEA („Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives“).
 
Projekto vertė
15 999 913 Eur

.