Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokymo platforma

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sukurtoje e. mokymo platformoje pristatoma profesionali antikorupcinio švietimo mokymo medžiaga, skirta valstybės tarnautojams ir visiems besidomintiems antikorupcinės aplinkos kūrimo temomis.
 
Mokymo temos:
korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, savivalda, tarptautinis papirkinėjimas, tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.), privatus sektorius, personalo patikimumo užtikrinimas, nacionalinė antikorupcinė sistema, korupcijos prevencija visuomenei, ūkio subjektų priežiūra ir švietimo įstaigos.
 
e. mokymo platforma: https://emokymai.stt.lt