Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokslo projektų paramos skyrius

Mokslo projektų paramos skyriaus misija –
administruoti studijas remiančius ir KAM finansuojamus mokslo tiriamųjų darbų projektus,
koordinuoti LKA vykdomus nacionalinius ir tarptautinius projektus, vykdyti atliktų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbų rezultatų stebėseną ir analizę.
 
Skyriaus vedėja
dr. Olga Navickienė
Tel. +370 706 84 591
El. p. olga.navickiene@lka.lt


Veikla
MPPS vizija – sklandus LKA mokslinės ir projektinės veiklų produkcijos kūrimo, administravimo ir apskaitos procesas.
 
Pagrindiniai uždaviniai:
  • užtikrinti efektyvų studijas remiančių projektų (SRP) ir mokslo tiriamųjų darbų projektų (MTD) administravimą;
  • užtikrinti efektyvų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų (MTEPP) koordinavimą, pradedant nuo konsultavimo aktualiais mokslininkui klausimais dėl projekto kvietimo, iki biudžeto ir kitų reikalingų dokumentų teikiant projekto paraišką parengimo;
  • organizuoti ir vykdyti Akademijos ir jos darbuotojų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos stebėseną ir analizę;
  • teikti Akademijos ir jos darbuotojų duomenis kasmetiniam instituciniam vertinimui atlikti mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“;
  • koordinuoti doktorantūros studijų procesus;
  • tvarkyti Akademijos darbuotojų duomenis Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABa);
  • tvarkyti Akademijos mokslininkų ir dėstytojų duomenis Pedagogų registre;
  • pildyti Akademijos mokslininkų ir dėstytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiu.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo projektų paramos skyrius įkurtas 2020 metų rugsėjo mėnesį.
 
Šiuo metu skyrius administruoja aštuonis krašto apsaugos sistemai (KAS) aktualius mokslo tiriamųjų darbų projektus. Nuo 2021 metų administruojamų projektų sąrašą papildė penki unikalūs studijas remiančių mokslinių tyrimų programos „Mažųjų valstybių saugumas ir gynyba“ projektai: „Mažųjų valstybių saugumo ir gynybos socialiniai-ekonominiai ir vadybos tyrimai“, „Mažųjų šalių logistikos ir gynybos technologijų vadybos tyrimai“, „Globali ir nacionalinė valdysena: instituciniai, feministiniai ir komunikaciniai iššūkiai“, „Mažųjų valstybių saugumo ir gynybos institucijų valdymo tyrimai“, „Kintanti saugumo aplinka transatlantinėje erdvėje ir mažųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių saugumo politika“. Taip pat daug dėmesio skiriama tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui ir Akademijos mokslininkų įsitraukimui įgyvendinant tarptautinius ir išorinį finansavimą pritraukiančius MTEP projektus. Šiuo metu Akademija vykdo aštuonis MTEP projektus. Susipažinti su įgyvendinamais ir įgyvendintais projektais galite Karo akademijos svetainėje >>>.
Komanda
dr. Olga Navickienė, MPPS vedėja (CV)
dr. Sigutė Stankevičiūtė, patarėja
Justina Aidukaitė, projektų vadovė
Ramunė Budrienė, projektų vadovė
Natalija Popkova, projektų vadovė
Elena Tamulevičienė, projektų vadovė
Lina Česnulevičienė, informacijos rinkimo specialistė
Dirbkime kartu

Mokslo projektų paramos skyrius kviečia kreiptis, jei ieškote partnerių bendriems nacionaliniams ir (ar) tarptautiniams MTEP projektams įgyvendinti, planuojate studijuoti doktorantūroje arba turite klausimų dėl kitų mūsų vykdomų veiklų.