Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokslo grupės

Mokslo grupės yra struktūriniai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos padaliniai, kurie įgyvendina su studijomis susijusius mokslinius tyrimus (studijas remiančius projektus) ir vykdo krašto apsaugos sistemai aktualius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą. Mokslo grupių nariai (pedagogai ir mokslo darbuotojai) įgyvendina grupėms paskirtus I ir II pakopos universitetinių studijų programų dalykus (modulius).
 
Bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais bei gynybos bendruomene, mokslo grupių nariai dalyvauja aukšto lygio moksliniuose tarptautiniuose tyrimuose bei projektuose.