Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Saugumo politikos mokslo grupė

Saugumo politikos mokslo grupės misija –
atliekant fundamentalius ir taikomuosius politikos mokslų krypties ir tarpdisciplininius tyrimus,
užtikrinti LKA vykdomų studijų kokybę ir didinti LKA, kaip nacionaliniam saugumui
reikšmingo mokslinių tyrimų centro, žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje.
 
 
Mokslo grupės vadovas
doc. dr. Vytautas Isoda
Tel. +370 706 84 569
El. p. [email protected]
(CVORCID)


Veikla

Saugumo politikos mokslo grupės nariai vykdo mažųjų valstybių (tarp jų ir Lietuvos) bei kitų tarptautinių veikėjų saugumo ir gynybos politikos mokslinius tyrimus.

Nuo 2020 m. grupės mokslininkai kartu įgyvendina studijas remiantį projektą „Kintanti saugumo aplinka transatlantinėje erdvėje ir mažųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių saugumo politika", kurio tikslas – įvairiais aspektais ištirti iššūkius mažų ir vidutinių Vidurio ir Rytų Europos regiono valstybių saugumui, identifikuoti jų atsaką į šiuos iššūkius, ypač šių valstybių sąveiką su tarptautinėmis organizacijomis (visų pirma NATO, ES ir JTO).

Komanda
prof. dr. Giedrius Česnakas (CVORCID)
prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (CVORCID)
lekt. dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė (CVORCID)
mokslo darbuotoja dr. Ringailė Kuokštytė (CVORCID)