Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Pasaulio politikos mokslo grupė

Pasaulio politikos mokslo grupės misija –
atliekant politikos mokslų krypties ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus,
užtikrinti LKA vykdomų studijų kokybę ir didinti LKA kaip tarptautinių santykių srityje
reikšmingų mokslinių tyrimų centro prestižą ir žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje
(labiausiai orientuojantis į NATO priklausančių valstybių mokslinę bendruomenę).
 
 
Mokslo grupės vadovas
dr. Justinas Juozaitis
Tel. +370 706 84 133
El. p. [email protected]


Veikla
Pasaulio politikos mokslo grupės nariai vykdo mažųjų valstybių (su išlygomis, ir Lietuva įtraukiama į šią klasifikacinę kategoriją) bei kitų tarptautinių veikėjų inicijuojamos ir įgyvendinamos politikos mokslinius tyrimus.
 
Nuo 2020 m. grupės mokslininkai  įgyvendina studijas remiantį projektą „Globali ir nacionalinė valdysena: instituciniai, feministiniai ir komunikaciniai iššūkiai".
Komanda
prof. dr. Irmina Matonytė (CVORCID)
prof. dr. Mindaugas Jurkynas (CVORCID)
prof. dr. Lina Vidauskytė (CVORCID)
vyr. mokslo darbuotojas dr. dr. Gintautas Surgailis (CV)
doc. dr. Viktor Denisenko (CVORCID)
doc. dr. Ieva Gajauskaitė (CVORCID)
doc. dr. Gerda Jakštaitė-Confortola (CVORCID)
lekt. dr. Danguolė Bardauskaitė (CVORCID)