Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupė

Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupės misija –
vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, apjungiančius pažangiausius vadybinius sprendimus bei
technologijas saugumo ir gynybos srityse, gautus rezultatus pritaikyti studijų procesui ir užtikrinti LKA,
kaip nacionalinio saugumo bei gynybos kompetencijų centro, žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje.
 
 
Mokslo grupės vadovė
vyr. m. d. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė


Veikla
Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupės nariai vykdo mokslinius tyrimus šiose kryptyse: logistikos ir šiuolaikinių tiekimo grandinių tvarumo aspektai, kibernetinis saugumas ir gynybos technologijos.
 
Nuo 2020 m. grupės mokslininkai kartu įgyvendina studijas remiantį projektą „Mažųjų šalių logistikos ir gynybos technologijų vadybos tyrimai“.
Komanda
dr. Svajonė Bekešienė (CV)
Jolanta Budreikienė (CV)
dr. Renata Činčikaitė (CV)
dr. Kristina Čižiūnienė (CV)
Sigitas Davidavičius (CV)
dr. Andrius Garbaras (CV)
dr. Kęstutis Ikamas (CV)
dr. Aušrius Juozapavičius (CV)
dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė (CV)
dr. Olga Navickienė (CV)
Artur Plokšto (CV)
dr. Sigutė Stankevičiūtė
dr. Galina Ševčenko-Kozlovska (CV)
dr. Vaida Vasiliauskienė (CV)
dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas (CV)
dr. Rolandas Vitkūnas (CV)