Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo grupė

Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo grupės misija –
atliekant mažųjų valstybių saugumo ir gynybos socialinius – ekonominius ir vadybos tyrimus,
užtikrinti LKA vykdomų studijų kokybę bei didinti LKA, kaip nacionalinio saugumo bei
gynybos kompetencijų centro, žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje.
  
 
Mokslo grupės vadovė
doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
Tel. +370 706 84 134


Veikla
Siekiant užtikrinti universitetinių studijų programų aktualumą ir patrauklumą, didinti tarptautinį mokslinį konkurencingumą gynybos ir saugumo srityse, atliekami dviejų tematikų moksliniai tyrimai:
  • I tematika. Gynybos ir saugumo ekonominių aspektų analizė mažųjų valstybių kontekste.
  • II tematika. Saugumo iššūkių raiška mažųjų valstybių visuomenių ir organizacijų kontekste.
Nuo 2020 m. grupės mokslininkai kartu įgyvendina studijas remiantį projektą „Mažųjų valstybių saugumo ir gynybos socialiniai – ekonominiai ir vadybos tyrimai”.
Komanda
dr. Gitana Dudzevičiūtė (CV)
dr. Jūratė Guščinskienė (CV)
dr. Aušra Kaminskaitė (CV)
dr. Gintaras Labutis (CV)
dr. Dalia Prakapienė (CV)
dr. Manuela Tvaronavičienė (CV)
dr. Viktorija Šimanauskienė (CV)