Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokomasis būrys

Prašymas
Registracija į Mokomąjį būrį pradedama 2021 m. liepos 8 d.
Norėdamas užsiregistruoti, kreipkis el. p. lka.atranka@mil.lt ir atsiųsk brandos atestato kopiją, motyvacinį laišką, savo kontaktinius duomenis (telefono nr., el. paštas).
Laiško temoje nurodyk: „Noriu prisijungti prie LKA Mokomojo būrio“.
Dokumentų pateikimas

Gavęs pakvietimą prisijungti prie Mokomojo būrio, kreipkis į savo regiono Karo prievolės ir komplektavimo skyrių.

Sveikatos patikrinimas

Siuntimas tikrintis sveikatą išduodamas Karo prievolės ir komplektavimo skyriuje (KPKT).

Išsamią informaciją dėl atvykimo laiko, vietos ir reikiamų dokumentų suteikia atsakingi KPKT darbuotojai.

Prašymas atlikti tarnybą

Gavęs sveikatos išvadą, pateik prašymą atlikti tarnybą Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (KRC).

Kontaktai
Daugiau informacijos:
Tel. +370 682 31072

Tikslas
Parengti Tave studijoms vieninteliame kariniame universitete – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Per 9 mėnesius būsi papildomai ruošiamas laikyti valstybinius brandos egzaminus ir kartu atliksi privalomąją pradinę karo tarnybą.
Reikalavimai
  • Įgytas vidurinis išsilavinimas;
  • Nėra tenkinami keliami mokymų rezultatų reikalavimai;
  • Sveikatos grupė A, B, C, D (įvertinta Karinės medicinos ekspertizės komisijos).
Prisijungęs prie Mokomojo būrio
  • Būsi parengtas laikyti neišlaikytą arba nepakankamai gerai išlaikytą valstybinį brandos egzaminą;
  • Atliksi privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • Gausi visas NPPKT kariams priklausiančias išmokas;
  • Atlikęs tarnybą Mokomajame būryje, gausi papildomai 0,7 balo stodamas į LKA.
.
Tai kitas šansas patekti į Lietuvos karo akademiją ir tinkamai pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams.