Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Moderniųjų gynybos technologijų vadyba

Programa suteikia žinių ir įgūdžių valdyti transportą, ginkluotę ir informacines technologijas.

Studijų kryptis.  Vadyba

Suteikiama kvalifikacija. Vadybos bakalauras

Programos kodas. 6121LX066

Studijų trukmė. 3,5 m. universitetinių studijų ir karinio rengimo