Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mitybos organizavimo skyrius

Mitybos organizavimo skyriaus vedėja
Diana Mickuvienė

 
Pagrindiniai Mitybos organizavimo skyriaus uždaviniai:
  • organizuoti aprūpinimą maistu pagal krašto apsaugos ministro patvirtintus valgiaraščius LKA valgykloje;
  • organizuoti aprūpinimą karštu maistu ir sausaisiais daviniais pratybų ir renginių metu lauko sąlygomis;
  • organizuoti reprezentacinių renginių dalyvių maitinimą, kai sudaryta ir patvirtinta jų vizito sąmata;
  • organizuoti PKT kariams, tarnaujantiems LKA ir atvykusiems LKA mokymosi ar tarnybos tikslais, civiliams, dirbantiems LKA ir atvykusiems į LKA mokymosi ar darbo tikslais, ir svečiams, kai nėra sudaryta ir patvirtinta jų vizito sąmata.