Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos (ištęstinės studijos)

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J) (nuo 2022 m. – Visuomenės saugumas (J))
 
Studijų kryptis: Visuomenės saugumas (J08) (nuo 2022 m. – Gynybos studijos (J08))
 
Suteikiama kvalifikacija: 
Socialinių mokslų magistras (nuo 2022 m. – Visuomenės saugumo magistras)
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX105 (nuo 2022 m. stojimo – 6211SX001) 
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7471031
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Visuomenės saugumo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2019 m. priimta: 9 studentai;
2020 m. priimta: 13 studentų;
2021 m. priimta: 11 studentų.
 
Studijų metu Gynybos studijų studentai mokomi taikyti naujausias vadybos teorijas, parenkant sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo metodus bei priemones priklausomai nuo aplinkybių ir paaiškinti metodo taikymo ypatybes pavaldiniams, studijuoja politinį ir teisinį ginkluotųjų pajėgų veiklos kontekstą nacionaliniu, NATO ir globaliu lygmenimis.
 
Gynybos studijų ištęstinių studijų magistro programą sudaro 90 ECTS: studijų programos 70 ECTS sudaro studijų programos dalykai, skirti gilinamosioms studijoms, 20 ECTS – Magistro baigiamajam darbui, kuris rašomas ketvirto semestro metu, o ginamas birželio mėnesį viešame magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.


Studijų dalykai

I semestras
 • Globali politika ir saugumas (10 ECTS)
 • Viešojo valdymo modeliai (10 ECTS)
 • Karinė jurisprudencija (5 ECTS)
II semestras
  • Rizikų ir nepaprastųjų situacijų valdymas (10 ECTS)
  • Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politika (5 ECTS)
  • Mokslo tiriamasis darbas I (5 ECTS)
  III semestras
  • Šiuolaikinės vadybos teorijos (10 ECTS)
  • Sprendimų priėmimo teorija (5 ECTS)
  • Mokslo tiriamasis darbas II (10 ECTS)
  IV semestras
  • Magistro baigiamasis darbas (20 ECTS)

  Studijų procesas

  Paskaitų laikas
  Gynybos studijų programos paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: studijų dalyko 5 ECTS apimties įžanginės sesijos – 12 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 6 akademinės valandos, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (po 12 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 16.10; studijų dalyko 10 ECTS apimties įžanginės sesijos – 20 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu – 10 akademinių valandų, tarp įžanginės ir egzaminų sesijų vyksta paskaitos (20 akademinių valandų kiekvienam studijų dalykui) nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 16.10.
   
  Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, antrojo ir trečiojo – keturias, o ketvirtojo – 3 savaites.
   

  Karjeros galimybės

  Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje

  Gynybos studijų programa pirmiausiai yra orientuota į kompetencijas, kurios padės absolventams toliau siekti sėkmingos karjeros Lietuvos kariuomenės, kitų KAS ar valstybinių saugumo institucijų padalinių vadovų ir specialistų pozicijose. Taip pat baigus Gynybos studijų programą įgytas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis atveria galimybes dirbti ir tarnauti ne tik kariuomenėje, bet ir kitose viešojo bei privataus sektoriaus organizacijose, ypač veiklos sferose, susijusiose su saugumo užtikrinimu, organizacinių procesų planavimu, organizavimu bei kontrole. Įgyta socialinių mokslų magistro kvalifikacija taip pat sudaro galimybę siekti mokslų daktaro laipsnio.

  Programos vadovas
  prof. dr. Alvydas Šakočius