Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos (ištęstinės studijos)

Programa skirta karininkų, pareigūnų ir tarnautojų gebėjimams planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiksmus taikos, krizių ir karo metu.

Studijų kryptis. Visuomenės saugumas

Suteikiama kvalifikacija. Socialinių mokslų magistras

Programos kodas. 6211JX105

Studijų trukmė. 2 metai

Statistika. 2020 m. įstojo 13

..
Programa parengia vadovus, gebančius imtis iniciatyvos, skatina pavaldinių veiklos kūrybingumą ir iniciatyvumą; skatina žinias tobulinti naujausiais organizacijų veiklos analizės metodais ir technikų taikymo įgūdžiais, kurie absolventams leidžia veiksmingai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti saugumo institucijų ir padalinių veiklą taikos, krizių ir karo metu.


Studijų dalykai 2020 m.

I semestras (2020 m. ruduo)
  • Globali politika ir saugumas
  • Viešojo valdymo modeliai
  • Karinė jurisprudencija

I semestras (2020 m. ruduo)

Globali politika ir saugumas

Viešojo valdymo modeliai

Karinė jurisprudencija

II semestras (2021 m. pavasaris)

Sprendimų priėmimas

Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politika

Mokslo tiriamasis darbas I

III semestras (2021 m. ruduo)

Šiuolaikinės vadybos teorijos

Nepaprastųjų situacijų valdymas

Mokslo tiriamasis darbas II

IV semestras (2022 m. pavasaris)

Magistro baigiamasis darbas

II semestras (2021 m. pavasaris)
  • Sprendimų priėmimas
  • Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politika
  • Mokslo tiriamasis darbas I
III semestras (2021 m. ruduo)
  • Šiuolaikinės vadybos teorijos
  • Nepaprastųjų situacijų valdymas
  • Mokslo tiriamasis darbas II
IV semestras (2022 m. pavasaris)
  • Magistro baigiamasis darbas


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius