Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos išteklių vadyba (ištęstinės studijos)

Programa rengia karininkus ir valstybės tarnautojus, planuojančius ir įgyvendinančius ginkluotųjų pajėgų logistinio palaikymo sprendimus taikos, krizių ir karo metu.

Studijų kryptis. Vadyba

Suteikiama kvalifikacija. Viešojo administravimo magistras

Programos kodas. 6211LX098

Studijų trukmė. 2 metai

Statistika. 2020 m. įstojo 10

Kintant Lietuvos saugumo situacijai, stiprinamas visuomenės ir valstybės pasirengimas tinkamai reaguoti į kylančias karines ir nekarines grėsmes. Dėl šių priežasčių keičiasi ir ginkluotųjų pajėgų logistinės paramos organizavimas.

Programa skirta ginkluotųjų pajėgų atstovas, kad jie gebėtų taikyti naujausių mokslinių tyrimų rezultatais grįstas priemones, rastų sprendimus, kad būtų mažiausias neigiamas poveikis aplinkai, visuomenei ir ekonomikai; savarankiškai tobulėtų profesinėje srityje ir priimtų inovatyvius sprendimus.Studijų dalykai 2020 m.

I semestras (2020 m. ruduo)
  • Strateginis gynybos institucijų valdymas
  • Apsirūpinimo sistemos organizavimas ir valdymas
  • Finansų valdymas gynybos sistemoje
II semestras (2021 m. pavasaris)
  • Sprendimų priėmimas
  • Gynybos projektų valdymas
  • Kokybiniai tyrimų metodai
III semestras (2021 m. ruduo)
  • Rizikų ir nepaprastųjų situacijų valdymas
  • Gynybos pokyčių ir inovacijų valdymas
  • Kiekybiniai tyrimų metodai
IV semestras (2022 m. pavasaris)
  • Magistro baigiamasis darbas


Programos vadovas
prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas