Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lyderystės ir metodinio rengimo centras

Lyderystės ir metodinio rengimo centro viršininkas
plk. ltn. Darius Aukščionis

Lyderystės ir metodinio rengimo centro tikslas – planuoti, organizuoti, vykdyti ir koordinuoti lyderio ugdymo ir metodinio rengimo programas LKA.

Pagrindiniai LMRC uždaviniai:

  • planuoti, organizuoti ir koordinuoti kariūnų, LKA klausytojų, instruktorių ir dėstytojų metodinį rengimą;
  • vesti pratybas ir praktinius užsiėmimus metodinio rengimo temomis;
  • organizuoti kursus, seminarus ir konferencijas metodinio rengimo temomis;
  • organizuoti LKA instruktorių vidinį ir išorinį mokymo proceso vertinimą;
  • pagal kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant dėstomų dalykų vadovėlius ir metodines mokomąsias priemones, periodiškai atnaujinti mokymui skirtą metodinę medžiagą.