Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LRS Pirmininkės vizitas LKA (E. Genio nuotr.)