Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Užsienio kalbų centras

Centro direktorė
Jurgita Kuzaitė

 
Užsienio kalbų centro uždaviniai:
  • planuoti, organizuoti, vykdyti ir koordinuoti klausytojų ir kariūnų užsienio kalbų mokymą UKC pagal patvirtintas programas;
  • vykdyti klausytojų ir kariūnų užsienio kalbų testavimą UKC, vertinti klausytojų ir kariūnų užsienio kalbų mokymosi pažangą ir žinias;
  • rengti ir tobulinti užsienio kalbų kursų mokymo ir formaliojo ugdymo programas.