Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ramovė

Ramovės viršininkas
Arūnas Alonderis

 
Ramovės uždaviniai:
  • koordinuoti kultūrinį bendradarbiavimą su šalies aukštųjų mokyklų ir kitomis su kultūra susijusiomis institucijomis;
  • stiprinti ryšius su kitų KAS dalinių analogiškomis įstaigomis;
  • organizuoti, vystyti ir koordinuoti kariūnų estetinį lavinimą.