Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lyderystės ir metodinio rengimo centras

Centro viršininkas
plk. ltn. Tomas Yla

 
Lyderystės ir metodinio rengimo centro uždaviniai:
  • sukurti, įdiegti ir nuolat tobulinti pažangias karininko lyderio ir metodinio rengimo kompetencijų mokymo programas;
  • vykdyti lyderio savybių ir metodinio rengimo stebėseną LKA;
  • dalyvauti teikiant psichologinių žinių ekspertizę ir teikti psichologo paslaugą organizacijoje;
  • planuoti Centro veiklą ir resursus, siekiant atitikti aukščiausius mokymo kokybės reikalavimus.