Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras


Centro viršininkas
mjr. Mindaugas Sakalauskas
Bendradarbiavimas su mokyklomis
Kęstutis Kairys

 
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras
Mob. +370 682 31 072
El. p. [email protected]
 
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro uždaviniai:
  • organizuoti ir koordinuoti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas, verbavimą;
  • organizuoti ir vykdyti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas ir Būrio vado kursus, atranką;
  • koordinuoti veiksmus, susijusius su kandidatų, praėjusių atranką į LKA nuolatines bakalauro studijas, stojimo į Karo akademiją procedūromis.