Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras

Centro viršininkas
mjr. Jurgis Norvaiša
Renginių ir projektų organizavimas ir koordinavimas
Laura Kriščiūnaitė
Bendradarbiavimas su mokyklomis
Kęstutis Kairys

 
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras
Mob. +370 682 31 072
El. p. lka.atranka@mil.lt
 
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro uždaviniai:
  • organizuoti ir koordinuoti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas, verbavimą;
  • organizuoti ir vykdyti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas ir Būrio vado kursus, atranką;
  • koordinuoti veiksmus, susijusius su kandidatų, praėjusių atranką į LKA nuolatines bakalauro studijas, stojimo į Karo akademiją procedūromis.