Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnų batalionas

Kariūnų bataliono vadas
plk. ltn. Mindaugas Matukonis

 
Kariūnų bataliono uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas ir skirtas užduotis;
  • planuoti Kariūnų bataliono administracinę – mokomąją veiklą, susijusią su kariūnų ugdymu;
  • remti kitus LKA padalinius pagal savo kompetenciją;
  • koordinuoti, rengti kariūnus pagal nustatytas karinio ir neformaliojo ugdymo programas.