Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Fizinio rengimo centras

Centro viršininkas
mjr. Simas Asačiovas

 
Fizinio rengimo centro uždaviniai:
  • vykdyti kariūnų ir LKA PKT karių fizinį rengimą;
  • parengti kariūnus vykdyti fizinio rengimo instruktoriaus funkcijas;
  • organizuoti LKA PKT karių ir kariūnų sporto varžybas bei kitą sportinę veiklą;
  • vykdyti sporto infrastruktūros ir materialiojo bei nematerialiojo turto priežiūrą.