Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Vytauto Didžiojo karininkų kursai

Kursų viršininkas
plk. ltn. Arnas Mikaila

 
Vytauto Didžiojo karininkų kursų uždaviniai:
  • suteikti Kursų klausytojams žinių ir įgūdžių, leisiančių profesionaliai atlikti tarnybą kvalifikuotai vykdant Sausumos pajėgų karininkų funkcijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose bataliono / brigados lygmens štabuose;
  • užtikrinti sklandžią mokymo proceso eigą ir jo kokybę;
  • pagal galimybes teikti metodinę paramą KAS institucijoms ir Lietuvos kariuomenės daliniams (padaliniams).