Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Oro pajėgų štabo karininkų kursai

Kursų viršininkas
plk. ltn. Andrius Konovalovas

 
Oro pajėgų štabo karininkų kursų uždaviniai:
  • užtikrinti Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) karinių oro pajėgų štabo karininkų rengimą pagal nustatyta tvarka patvirtintą OPŠKK programą;
  • dalyvauti koreguojant kursų programą;
  • taikyti metodines naujoves, siekiant gerinti mokymo procesą;
  • užtikrinti sklandžią mokymo proceso eigą ir kokybę.
Oro pajėgų štabo karininkų kursai (OPŠKK)