Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Baziniai karininkų kursai


Bazinių karininkų kursų viršininkas
plk. ltn. Mindaugas Stackevičius

 
Bazinių karininkų kursų uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas ir skirtas užduotis;
  • planuoti Bazinių karininkų kursų administracinę – mokomąją veiklą, susijusią su kariūnų ugdymu;
  • remti kitus LKA padalinius pagal savo kompetenciją;
  • koordinuoti, rengti kariūnus pagal nustatytas karinio ir neformaliojo ugdymo programas.
 
Padaliniai: