Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Taktikos sekcija

Sekcijos viršininkas
mjr. Ignas Abramikovas

 
Taktikos sekcijos uždaviniai:
  • užtikrinti tinkamą taktikos pratybų vedimą;
  • užtikrinti instruktorių tinkamą pasirengimą pratyboms vesti;
  • vykdyti LKA profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą;
  • dalyvauti mokymo proceso tobulinimo procese;
  • planuoti ir organizuoti TS personalo kvalifikacijos kėlimą.