Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo sekcija

Sekcijos viršininkas
mjr. Darius Vižinis

 
Kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo sekcijos uždaviniai:
  • užtikrinti tinkamą karo inžinerijos, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklo ir ryšių informacinių pratybų vedimą;
  • užtikrinti instruktorių tinkamą pasirengimą pratyboms vesti;
  • vykdyti LKA profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą;
  • dalyvauti mokymo proceso tobulinimo procese;
  • planuoti ir organizuoti KPKAS personalo kvalifikacijos kėlimą.