Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų sekcija

Sekcijos viršininkas
mjr. Ramūnas Mikėnas

 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų sekcijos uždaviniai:
  • užtikrinti tinkamą pratybų pravedimą;
  • užtikrinti instruktorių tinkamą pasirengimą, pratyboms pravesti;
  • vykdyti LKA profesinės karo tarnybos karių karinį rengimą;
  • dalyvauti mokymo proceso tobulinimo procese;
  • planuoti ir organizuoti JKVMS personalo kvalifikacijos kėlimą.