Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA tarptautinėje parodoje „Studijos 2020” (A. Janulevičiūtės nuotr.)