Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA talpykla

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos talpykloje https://dspace.lka.lt kaupiami ir saugomi akademinės bendruomenės narių mokslinės veiklos skaitmeniniai dokumentai.