Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA studijų programų akreditavimas

STUDIJŲ KRYPTIS

STUDIJŲ PROGRAMOS KODAS

STUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMAS

AKREDITUOTA IKI

SKVC ĮSAKYMAS

PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMOS

Politikos mokslai

6121JX001

Tarptautiniai santykiai

2020-06-30

2017-04-05

Nr. SV6-10

Visuomenės saugumas

6121JX002

Nacionalinis saugumas ir gynyba

2021-06-30

2015-12-30

Nr. SV6-50

Vadyba

6121LX004

Gynybos technologijų vadyba

2022-06-30

2017-03-21

Nr. SV6-8

Vadyba

612N20010

Moderniųjų gynybos technologijų vadyba

2023-11-30

2017-11-23

Nr. SV6-40

Viešasis administravimas

6121LX001

Gynybos ir viešoji vadyba

2022-06-30

2016-05-06

Nr. SV6-17

Viešasis administravimas

612N70002

Gynybos ir saugumo institucijų valdymas

2019-06-30

2013-11-26

Nr. SV6-71

ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMOS

Politikos mokslai

6211JX001

Karinė diplomatija

2020-06-30

2017-04-05

Nr. SV6-10

Visuomenės saugumas

6211JX002

Visuomenės saugumas ir gynyba

2019-06-30

2016-08-24

Nr. SV6-38

Žmonių išteklių vadyba

6211LX002

Žmonių išteklių vadyba

2023-10-30

2017-11-23

Nr. SV6-40