Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA studijų programų akreditavimas

STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO IŠVADOS IR AKREDITAVIMO LAIKAS

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – socialiniai mokslai (J)

Studijų kryptis

Studijų programos kodas

Studijų programos pavadinimas

Akreditavimo terminas

SKVC įsakymo nr.

Politikos mokslai (J02)

6121JX001

Tarptautiniai santykiai

iki artimiausio studijų krypties vertinimo

2017-04-05
Nr. SV6-10

6211JX001

Karinė diplomatija

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – verslo ir viešoji vadyba (L)

Studijų kryptis

Studijų programos kodas

Studijų programos pavadinimas

Akreditavimo terminas

SKVC įsakymo nr.

Vadyba (L02)

6121LX004

Gynybos technologijų vadyba

iki 2031 m.
sausio 22 d.
2024-01-22
Nr. SV6-2

6211LX098

Gynybos išteklių vadyba

Viešasis administravimas (L07)

6121LX001

Gynyba ir viešoji vadyba

iki 2030 m. kovo 1 d. 

2023-03-01
Nr. SV6-10

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – visuomenės saugumas (S)

Studijų kryptis

Studijų programos kodas

Studijų programos pavadinimas

Akreditavimo terminas

SKVC įsakymo nr.

Gynybos studijos (S01)

6121SX001

Nacionalinis saugumas ir gynyba

iki 2030 m.
sausio 17 d.
2023-01-17
Nr. SV6-2

6211SX001

Gynybos studijos


Studijų krypčių išorinio vertinimo planas patvirtintas Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-12).