Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA studijų programų akreditavimas

STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO IŠVADOS IR AKREDITAVIMO LAIKAS

PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMOS

Studijų kryptis Studijų programos kodas Studijų programos pavadinimas Akreditavimo terminas SKVC įsakymo nr.
Gynybos studijos (S01) 6121SX001 Nacionalinis saugumas ir gynyba laukiama ekspertinio vertinimo išvadų
Vadyba (L02) 6121LX004 Gynybos technologijų vadyba iki artimiausio studijų krypties vertinimo 2017-03-21
Nr. SV6-8
Politikos mokslai (J02) 6121JX001 Tarptautiniai santykiai iki artimiausio studijų krypties vertinimo 2017-04-05
Nr. SV6-10
Viešasis administravimas (L07) 6121LX001 Gynyba ir viešoji vadyba laukiama ekspertinio vertinimo išvadų

ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMOS

Studijų kryptis Studijų programos kodas Studijų programos pavadinimas Akreditavimo terminas SKVC įsakymo nr.
Gynybos studijos (S01) 6211SX001 Gynybos studijos laukiama ekspertinio vertinimo išvadų
Vadyba (L02) 6211LX098 Gynybos išteklių vadyba iki artimiausio studijų krypties vertinimo 2019-06-17
Nr. SV6-18
Politikos mokslai (J02) 6211JX001 Karinė diplomatija iki artimiausio studijų krypties vertinimo 2017-04-05
Nr. SV6-10
 
Studijų krypčių išorinio vertinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“.