Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Naujienos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kiekvienais metais išleidžia mokslininkų ir pedagogų parengtas monografijas, žodynus ir žinynus, vadovėlius, mokomąją metodinę medžiagą, mokslinių konferencijų pranešimų rinkinius bei kitus leidinius, iš kurių apie pusė skirta universitetinėms studijoms ir yra karinės tematikos.
 
Akademijoje daug dėmesio teikiama tarptautinių santykių ir politikos mokslų, informacinių technologijų, vadybos, karo pedagogikos ir psichologijos studijoms, užsienio kalboms, istorijai.
 
Daugiau leidinių pristatoma Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekoje >>>


Partizanų generolas Jonas Žemaitis–Vytautas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pristato pirmąją knygą apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą –  išsamią ir gausiai iliustruotą jo biografiją.
 
Autoriai prof. Alfonsas Eidintas, dr. Darius Juodis ir dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis siekia, kad visuomenė daugiau sužinotų apie šią neeilinę šiuolaikinės Lietuvos istorijos asmenybę, vertintų jos nuveiktus darbus ir kovą už šalies laisvę.
 
Pasak autorių, nebuvo lengva rengti knygą apie partizanų vadą, nes trūko istorinių dokumentų apie partizanų veiklą Lietuvoje. Todėl J. Žemaitis-Vytautas visų pirma buvo pristatytas kaip žmogus, kuris ir verkė, ir šypsojosi, kaip jautri ir drąsi asmenybė, ką atskleidžia artimųjų pasakojimai, prisiminimai, eilėraščiai.
 
„Nesustoti mus skatino ir tai, kad užsieniečiai, galima sakyti, prašė išsamesnės informacijos apie partizanų veiklą, – sako dr. D. Juodis. – Užsienyje žinių apie šią mūsų istorijos dalį yra labai mažai. Daugelis knygų apie tai parašytos lietuvių kalba, ir tai natūralu. Tačiau mes manome, jog reikia ją pristatyti ir už Lietuvos ribų – kad būtų užkirstas kelias kai kuriems ten skleidžiamiems mitams, stereotipams ir pan. Lietuviai, kad ir daug žinantys apie partizanų vadą, šioje knygoje ras naujų J. Žemaičio-Vytauto gyvenimo faktų, todėl ir jiems bus įdomu ją skaityti.“
 
Veiksnys, dėl kurio kilo sunkumų leidinyje pristatant partizanų veiklą, pasak karo istorikų, buvo kai kurių terminų vertimo problema: „Pavyzdžiui, tuo laikotarpiu veikė „stribai“, ir mes žinome, kas tokie jie buvo. Teko gerai pasvarstyti, kaip šį terminą reikėtų išversti į anglų kalbą“, – prisimena mokslininkai. Tačiau knygą pavyko parengti ir ją gali visi norintys skaityti ir susipažinti su gen. Jonu Žemaičiu-Vytautu.
 
Lietuviška leidinio versija yra platesnė, joje daugiau iliustracijų ir kitos medžiagos.
 
Leidinys anglų kalba skirtas užsienio skaitytojams.
Karinių terminų rekonstrukcijos
Analitinės esė autorius Lietuvos karo akademijos vyr. instruktorius mjr. Gintautas Razma sako, kad leidinys visų pirma yra skirtas kariūnams, kad jie praplėstų savo akiratį ir suvoktų, kokia jų buvimo Karo akademijoje prasmė ir ką jie čia veikia: „Tikiuosi, kad knyga leis kariūnams susidaryti platesnį karo, karybos ir kariavimo paveikslą ir įsivaizduoti savo būsimą vaidmenį šiuose procesuose“.
 
Pasak autoriaus, antra žinutė skaitytojui, kurią siekta perduoti, – tai, kad karinės minties raiška nėra natūralus procesas: „Ji gali būti tyli, gali būti atsitiktinė, kaip šiuo atveju, arba sistemiška, užduodanti tam tikrą toną visai karinės literatūros rašymo kultūrai.“
 
„Ir paskutinė, galbūt svarbiausia, mintis, ko aš siekiu šia knyga, – paskatinti diskusijas dėl karybos, kaip socialinių mokslų krypties, įteisinimo galimybių. Jeigu karyba taptų socialinių mokslų kryptimi, net neabejoju, jog mes galėtumėme įgalinti organizuoti kur kas aukštesnės kokybės studijas kariūnams. Ir pagrindo tam tikrai yra“, – apibendrino mjr. Gintautas Razma.
 
Analitinėje esė „Karinių terminų rekonstrukcijos“ sprendžiama Lietuvos karinei bendruomenei aktuali praktinė problema – vis dar stokojama išsamių svarbiausių lietuviškų karybos terminų paaiškinimų. Tai leistų mažinti vadų neužtikrintumą komunikuojant, valdant karinius vienetus. Analizuojamos ir rekonstruojamos svarbiausių lietuviškų karybos terminų prasmės ir pateikiami alternatyvūs jų paaiškinimai.
 
Kario individualių įgūdžių tobulinimo vadovas
Leidinio tikslas – akcentuoti aukštesniojo lygmens karių individualių įgūdžių svarbą, kurių nesuformavus neįmanoma vykdyti individualių užduočių pagal nustatytus jų atlikimo standartus.
 
„Meistriškumui tobulinti, įskaitant kario rengimą, ribų nėra, todėl „Kario individualių įgūdžių tobulinimo vadovas“ gali būti taikomas kaip mokomoji medžiaga siekiantiems aukštesnio meistriškumo“, – sako jo autorius ats. mjr. Vidmantas Eitutis.
 
Metodinė medžiaga parengta remiantis ilgamete autoriaus patirtimi, rengiant Lietuvos kariuomenės karius, savanorius, šaulius, Ukrainos kariuomenės karius ir kitų sukarintų organizacijų kovotojus, kurie, pasak autoriaus, įgytus įgūdžius praktiškai patikrino realiame mūšio lauke. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų patirtis taikyta Rusijos–Ukrainos kariniame konflikte 2014–2022 m.
 
Leidiniu tikimasi atkreipti dėmesį į karių pradinio rengimo segmentą, sulaukti specialistų diskusijų, argumentuotų pastabų ir pasiūlymų.
 
Mūsų žinynas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo žurnalo tikslas – sudaryti sąlygas karinės minties sklaidai, skatinti domėtis karybos ir karo mokslu, diskusijas aktualiomis krašto apsaugos sistemos kariams ir darbuotojams temomis.
 
Leidinyje publikuojami karių ir krašto apsaugos sistemos darbuotojų straipsniai karine tematika: strateginė apžvalga, logistika, vadyba; karo istorija ir teorija; lyderystė; karinis rengimas, mokymas ir auklėjimas; technologijos, technika ir ginkluotė; mūšio funkcijos; knygų recenzijos.
 
Žurnalą leidžia Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karinės minties centras 2 kartus per metus.