Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Naujienos

Generolo Jono Žemaičio-Vytauto biografija
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pristato pirmąją knygą apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą –  išsamią ir gausiai iliustruotą jo biografiją.
 
Autoriai prof. Alfonsas Eidintas, dr. Darius Juodis ir dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis siekia, kad visuomenė daugiau sužinotų apie šią neeilinę šiuolaikinės Lietuvos istorijos asmenybę, vertintų jos nuveiktus darbus ir kovą už šalies laisvę.
 
Pasak autorių, nebuvo lengva rengti knygą apie partizanų vadą, nes trūko istorinių dokumentų apie partizanų veiklą Lietuvoje. Todėl J. Žemaitis-Vytautas visų pirma buvo pristatytas kaip žmogus, kuris ir verkė, ir šypsojosi, kaip jautri ir drąsi asmenybė, ką atskleidžia artimųjų pasakojimai, prisiminimai, eilėraščiai.
 
„Nesustoti mus skatino ir tai, kad užsieniečiai, galima sakyti, prašė išsamesnės informacijos apie partizanų veiklą, – sako dr. D. Juodis. – Užsienyje žinių apie šią mūsų istorijos dalį yra labai mažai. Daugelis knygų apie tai parašytos lietuvių kalba, ir tai natūralu. Tačiau mes manome, jog reikia ją pristatyti ir už Lietuvos ribų – kad būtų užkirstas kelias kai kuriems ten skleidžiamiems mitams, stereotipams ir pan. Lietuviai, kad ir daug žinantys apie partizanų vadą, šioje knygoje ras naujų J. Žemaičio-Vytauto gyvenimo faktų, todėl ir jiems bus įdomu ją skaityti.“
 
Veiksnys, dėl kurio kilo sunkumų leidinyje pristatant partizanų veiklą, pasak karo istorikų, buvo kai kurių terminų vertimo problema: „Pavyzdžiui, tuo laikotarpiu veikė „stribai“, ir mes žinome, kas tokie jie buvo. Teko gerai pasvarstyti, kaip šį terminą reikėtų išversti į anglų kalbą“, – prisiminė mokslininkai. Tačiau knygą pavyko parengti ir ją gali visi norintys skaityti ir susipažinti su gen. Jonu Žemaičiu-Vytautu.
 
Lietuviška leidinio versija yra platesnė, joje daugiau iliustracijų ir kitos medžiagos.
 
Leidinys anglų kalba skirtas užsienio skaitytojams.