Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

LKA alumni susitikimas (E. Genio nuotraukos)