Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kvalifikaciniai kuopos vado kursai (KKVK)

Atsižvelgiant į LK Sausumos pajėgų poreikius, rengiami karininkai kaip kuopų vadai, gebantys tinkamai eiti šias pareigas.Trukmė

KVK trukmė – 6 savaitės.

Organizavimas
KKVK mokymo programą sudaro penki mokymo moduliai: karinio administravimo, karinio rengimo, karininko (lyderio) ugdymo, taktikos (taktikos pagrindų, karinių operacijų, padalinių valdymo procedūrų, sprendimo priėmimo proceso) ir civilių ir karių bendradarbiavimo.
 
Kursuose su esamais ir būsimais kuopų vadais patirtimi dalinasi Vytauto Didžiojo karininkų kursų vyresnieji karininkai, kviestiniai instruktoriai ir Krašto apsaugos ministerijos specialistai.
Rezultatas

Karininkams, baigusiems KKVK mokymo programą ir išlaikiusiems kuopos lygmens padalinių valdymo procedūrų egzaminą, įteikiami kursų baigimo pažymėjimai.

Sėkmingai baigę KKVK esami ir būsimi kuopų vadai geba vadovauti kuopai vykdant gynybines ar puolamąsias operacijas, priimti sprendimus taikydami padalinių valdymo ir sprendimo priėmimo procedūras. Kasdienėje veikloje jiems padeda tinkamai atlikti kuopos vado pareigas įgytos karinio rengimo, administravimo ir lyderystės žinios.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras