Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Korupcijos prevencijos veiksmų planas