Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją
Mjr. Deividas Jasinevičius
Tel. +370 706 76 143
 
Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, 2 str.).
 
Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai ir ataskaitos apie korupcijos prevenciją:
 1. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją
 2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas
 5. Ištraukos iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso: kyšininkavimas (225 str.), prekyba poveikiu (226 str.), papirkimas (227 str.), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (229 str.)
 6. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“
 7. 2011 m. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES
 8. Kovos su korupcija krašto apsaugos sistemoje programa
 9. Kovos su korupcija krašto apsaugos sistemoje programos įgyvendinimo 2014–2018 metų priemonių planas
 10. Korupcijos prevencijos ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje atlikimo tvarkos aprašas
 11. Pranešimas apie korupcijos prevenciją ir kontrolę krašto apsaugos sistemoje 2014–2015 metais