Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

plk. Juozas Kačergius

plk. Juozas Kačergius
 
Gimimo data ir vieta:
1967 m. rugpjūčio 12 d., Marijampolė
 
Išsilavinimas:
1985 – Marijampolės 6-oji vidurinė mokykla
1992 – Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija) –
           inžinieriaus elektriko specialybė
1998 – Danijos karališkoji karo akademija
2002 – Vadų ir generalinio štabo koledžas, Kanzasas, JAV
2010 – Nacionalinio gynybos universiteto Eisenhowerio koledžas, Vašingtonas, JAV
 
Tarnybos eiga:
1985 - 1987 – Šauktinis Sovietų Sąjungos kariuomenėje
1992.09 - 1995.03 – SKAT Marijampolės rinktinės kuopos, vėliau 41-ojo bataliono vadas
1994.08 - 1995.02 – UNPROFOR taikos palaikymo misijos LITPLA-1 sudėtyje Kroatijoje dalyvis
1995.03 - 1995.10 – Ruklos bataliono Taikos palaikymo kuopos vadas
1998.03 - 1999.08 – Gynybos štabo J3 operacijų skyriaus vyr. specialistas
1999.08 - 2001.03 – Krašto apsaugos ministro adjutantas
2002.07 - 2003.07 – Vyriausiasis ryšių karininkas CENTCOM, Tampa, JAV
2003.07 - 2003.10 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadas
2003.11 - 2005.09 – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM direktoriaus pavaduotojas
2005.09 - 2007.01 – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas gynybos klausimais
2007.01 - 2012.07 – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM direktorius
2012.07 - 2016.08 – Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadai
2016.08 - 2019.01 – LR krašto apsaugos ministerijos Generalinės inspekcijos skyriaus viršininkas
2017.04 - 2019.01 – Vykdantis generalinio inspektoriaus pareigas
Nuo 2019.01.25 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas
 
Kariniai laipsniai:
1993 – Leitenantas
1994 – Vyresnysis leitenantas
1997 – Kapitonas
1999 – Majoras
2003 – Pulkininkas leitenantas
2009 – Pulkininkas
 
Užsienio kalbos:
Anglų, rusų
 
Apdovanojimai:
1995 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis
1995 – UNPROFOR medalis
2002 – Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“
2004 – LR krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis
2007 – LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už nuopelnus"
2012 – LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už nuopelnus", bronzinė ąžuolo šakelė
2012 – AOTD prie KAM medalis „Už nuopelnus“
2012 – VSD medalis „Už nuopelnus“
2016 – LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už nuopelnus", sidabrinė ąžuolo šakelė
 
Šeiminė padėtis:
Vedęs, turi du sūnus