Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Konkursai eiti pareigas

 

Konkursų mokslo darbuotojų ir dėstytojų pareigoms Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje eiti sąrašas:Profesorius, Teisė (SIVMG)

Profesorius 1,0 etato, Saugumo institucijų valdymo mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Teisė (S 001).

Dėstyti „Tarptautinę humanitarinę teisę“, „Karinę jurisprudenciją“, „Tarptautinę baudžiamąją justiciją“, „Administracinį teisinį reguliavimą“, „Korupcijos prevencijos ir nediskriminavimo reguliavimą“, „Viešąją politiką“ ir kitus (taip pat pavaduojant) su darbuotojo mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas.

Saugumo institucijų valdymo mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, rengti ir publikuoti aukšto lygio mokslo produkciją Teisės (S 001) ir Akademijos strateginėse mokslo kryptyse bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam dėstytojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi atitikti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų profesoriaus pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186), Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 12,4 iki 13,86 BD, priklausomai nuo stažo.

Profesorius, Filosofija (PPO MG)

Profesorius, 1,0 etato, Pasaulio politikos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Filosofija (H 001).

Ugdant kariūnų ir studentų karinės etikos kompetenciją dėstyti „Etiką“ ir kitus (taip pat pavaduojant) su darbuotojo mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas.

Pasaulio politikos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, rengti ir publikuoti aukšto lygio mokslo produkciją Filosofijos (H 001) ir Akademijos strateginėse mokslo kryptyse bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam dėstytojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi atitikti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų profesoriaus pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 12,4 iki 13,86 BD, priklausomai nuo stažo.

Vyresnysis mokslo darbuotojas, Vadyba (LGT MG)

Vyresnysis mokslo darbuotojas, 1,0 etato, Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Vadyba (S 003).

Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, inicijuoti ir įgyvendinti mokslo projektus, rengti ir publikuoti Vadybos (S 003) mokslo krypties aukšto lygio mokslo produkciją.

Pavaduoti dėstytojus dėstant su mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius studijų dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Padėti kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam darbuotojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi atitikti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 10,03 iki 13,03 BD, priklausomai nuo stažo.

Docentas, Komunikacija (PPO MG)

Docentas, 1,0 etato, Pasaulio politikos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Komunikacija ir informacija (S 008).

Dėstyti „Komunikacijos pagrindus“, „Strateginę komunikaciją“, „Informacinio saugumo studijas“ ir kitus (taip pat pavaduojant) su darbuotojo mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas.

Pasaulio politikos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, rengti ir publikuoti aukšto lygio mokslo produkciją Komunikacijos (S 008) ir Akademijos strateginėse mokslo kryptyse bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam dėstytojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi atitikti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų docento pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 10,03 iki 13,03 BD, priklausomai nuo stažo.

Mokslo darbuotojas, Politikos mokslai (SPO MG)

Mokslo darbuotojas, 1,0 etato, Saugumo politikos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Politikos mokslai (S 002).

Saugumo politikos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, inicijuoti ir įgyvendinti mokslo projektus, rengti ir publikuoti Politikos mokslų (S 002) mokslo krypties aukšto lygio mokslo produkciją.

Pavaduoti dėstytojus dėstant su mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius studijų dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams, padėti kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam darbuotojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi atitikti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų mokslo darbuotojo pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 10,03 iki 11,50 BD, priklausomai nuo stažo.

Lektorius, Politikos mokslai (PPO MG)

Lektorius, 1,0 etato, Pasaulio politikos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Politikos mokslai (S002).

Dėstyti „Saugumo studijų įvadą“, „Tarptautinį saugumą“, „Šiaurės Amerikos studijas“, „Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politiką“, „Užsienio politikos analizę“ ir kitus (taip pat pavaduojant) su darbuotojo mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas

Pasaulio politikos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, rengti ir publikuoti Politikos mokslų (S 002) mokslo krypties aukšto lygio mokslo produkciją bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam darbuotojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi turėti Politikos mokslų (S 002) daktaro kvalifikacinį laipsnį ir atitikti kitus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų lektoriaus pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 10,03 iki 11,50 BD, priklausomai nuo stažo.

Lektorius, Politikos mokslai (SPO MG)

Lektorius, 1,0 etato, Saugumo politikos mokslo grupė.

Mokslo kryptis: Politikos mokslai (S002).

Dėstyti „Saugumo studijas“, „Terorizmo studijas“, „Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos studijas“, „Lietuvos politinę sistemą“ ir kitus (taip pat pavaduojant) su darbuotojo mokslo tyrimų kryptimi (-s) susijusius dalykus lietuvių ir anglų kalbomis I ir II pakopos studentams.

Kurti ir palaikyti dėstomų dalykų elektroninio (nuotolinio) mokymo modulius, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, rengiamiems lietuvių ir anglų kalbomis, vykti dėstyti užsienio valstybių aukštosiose karo mokyklose pagal trumpalaikių dėstytojų mainų programas.

Saugumo politikos mokslo grupės sudėtyje atlikti nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, rengti ir publikuoti Politikos mokslų (S 002) mokslo krypties aukšto lygio mokslo produkciją bei vykdyti kitą šias pareigas einančiam darbuotojui privalomą veiklą.

Pretendentai turi turėti Politikos mokslų (S 002) daktaro laipsnį ir atitikti kitus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos socialinių ir humanitarinių mokslų lektoriaus pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-205 (aktuali redakcija 2021 m. kovo 24 d. įsak. Nr. V-186). Tvarkos aprašo 6 priedas.

Atlyginimas: nuo 10,03 iki 11,50 BD, priklausomai nuo stažo.Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2021 m gegužės 31 d. imtinai, turi pateikti žemiau išvardintus dokumentus:

 
1. prašymas Akademijos viršininkui;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (ne Akademijos darbuotojams);
3. standartizuoto formato gyvenimo aprašymas („Europass“ CV); jeigu dalyvaujama konkurse profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti, anketa pateikiama ir anglų kalba;
4. dėstytojo ir mokslo darbuotojo veiklos rodiklių anketa (Tvarkos aprašo 3 priedas arba 4 priedas); jeigu dalyvaujama konkurse profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti, anketa pateikiama ir anglų kalba;
5. visų ir per paskutinius 5 metus paskelbtų publikacijų ataskaita iš eLABa sistemos PDB posistemio; jei publikacija (-ios) nėra įtrauktos į eLABa sistemą, pateikiamas jų sąrašas (Tvarkos aprašo 5 priedas); taip pat pateikiamos svarbiausių publikacijų kopijos, jei jos nėra registruotos eLaba sistemoje arba viešai prieinamos;
6. pažyma apie pedagoginio ir (ar) mokslinio darbo stažą (ne Akademijos darbuotojams);
7. įgyto mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalai ir kopijos;
8. kiti, kandidato nuomone, svarbūs dokumentai, reikalingi dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacijai įvertinti (teikiami originalai ir kopijos).
 
Dokumentai arba jų kopijos pateikiami pasirašyti teikiančio asmens elektroniniu parašu el. paštu elena.tamuleviciene@lka.lt.
 
Kontaktai pasiteiravimui:
Elena Tamulevičienė
Tel. +370 706 76 154