Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro viršininkas
mjr. Jurgis Norvaiša
Renginių ir projektų organizavimas ir koordinavimas
Laura Kriščiūnaitė
Bendradarbiavimas su mokyklomis
Kęstutis Kairys

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras
Tel. +370 682 31072
El. p. lka.atranka@mil.lt

Tikslas – planuoti ir koordinuoti LKA veiklą, susijusią su jaunuolių pritraukimu studijuoti LKA, vykdyti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas ir Būrio vado kursą, atranką.

Pagrindiniai KVKC uždaviniai:

  • organizuoti ir koordinuoti renginius, pristatant nuolatines bakalauro studijas LKA;
  • konsultuoti kandidatus, stojančius į LKA nuolatines bakalauro studijas;
  • vykdyti kandidatų, stojančių į LKA nuolatines bakalauro studijas ir Būrio vado kursą, atranką;
  • bendradarbiauti su kitomis švietimo įstaigomis ir KAS daliniais.