Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karybos studijų grupė

Karybos studijų grupės viršininkas
plk. Mantas Paškevičius
Tel. +370 706 76 132
El. p. [email protected]
 
 
Karybos studijų grupės uždaviniai:
  • užtikrinti karininkų – vadų – lyderių, atitinkančių krašto apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, rengimą, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintomis mokymo programomis;
  • užtikrinti pratybų vedimą valstybės tarnautojams vadovaujantis patvirtinta kursų programa esant poreikiui.
 
Padaliniai: