Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karybos studijų grupė

Karybos studijų grupės viršininkas
plk. Ričardas Dumbliauskas
Tel. +370 706 84 132
El. p. ricardas.dumbliauskas@mil.lt

 

Pagrindiniai Karybos studijų grupės uždaviniai:

  • rengti karininkus lyderius, atitinkančius krašto apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintomis mokymo programomis;
  • rengti karininkus specialistus vadovaujantis atitinkamomis kursų programomis;
  • vesti pratybas rezervo būrių vadams ir pagal turimus išteklius ir galimybes vesti pratybas valstybės tarnautojams vadovaujantis atitinkamomis kursų programomis;
  • pagal turimus išteklius ir galimybes padėti vesti pratybas, teikti paramą kitiems LKA padaliniams, Lietuvos kariuomenės vienetams ir Šaulių sąjungai ir bendradarbiauti su užsienio šalimis;
  • vykdyti LKA profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą;
  • planuoti ir organizuoti BKK personalo kvalifikacijos kėlimą;
  • tobulinti mokymo procesą.
Padaliniai: