Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karybos studijų grupė


Grupės viršininkas
plk. Ričardas Dumbliauskas
Tel. +370 706 84 132
El. p. ricardas.dumbliauskas@mil.lt
 
 
Karybos studijų grupės uždaviniai:
  • užtikrinti karininkų – vadų – lyderių, atitinkančių krašto apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, rengimą, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintomis mokymo programomis;
  • užtikrinti pratybų vedimą valstybės tarnautojams vadovaujantis patvirtinta kursų programa esant poreikiui.
 
Padaliniai: