Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Individualaus rengimo sekcija

Sekcijos viršininkas
št. srž. Jonas Giedraitis

 
Individualaus rengimo sekcijos uždaviniai:
  • užtikrinti tinkamą individualaus rengimo pratybų vedimą;
  • užtikrinti instruktorių tinkamą pasirengimą pratyboms vesti;
  • vykdyti LKA profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą;
  • dalyvauti mokymo proceso tobulinimo procese;
  • planuoti ir organizuoti IRS personalo kvalifikacijos kėlimą.