Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras

Karo mokslų informacijos ir leidybos centro misija –
tenkinti Akademijos bei visos krašto apsaugos sistemos bendruomenės informacinius studijų ir
mokslo poreikius bei formuoti unikalų / didžiausią karo mokslo leidinių fondą šalyje.
 
  
Direktorė
Daiva Kalvaitienė


Veikla
KMILC yra modernus ir dinamiškas studijų ir mokslo informacijos išteklių centras t. y. biblioteka, kurianti studijoms ir mokslui palankią informacinę aplinką, prieigą prie reikalingų informacijos šaltinių ir vykdanti paramos leidybai funkcijas.
 
Pagrindinės funkcijos:
  • teikti bibliotekos paslaugas Akademijos bendruomenės nariams ir kitų KAS institucijų kariams ir darbuotojams;
  • populiarinti Akademijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir karo mokslus;
  • teikti metodinę paramą LK vienetams, vykdantiems bibliotekų funkcijas;
  • vykdyti paramos leidybai funkcijas.
Komanda
Daiva Kalvaitienė, KMILC direktorė
Arvydas Kažukauskas, patarėjas
Ieva Adomėlytė, teminė bibliotekininkė
Danguolė Gimžiūnaitė, teminė bibliotekininkė
Ina Reivytienė, teminė bibliotekininkė
Ilona Astrauskienė, bibliotekininkė
Valdas Kriauza, bibliotekininkas
Jolanta Krupavičienė, bibliotekininkė
Eglė Ragauskaitė, bibliotekininkė
Astolda Šadienė, bibliotekininkė
Laima Adlytė, dizainerė-maketuotoja
Jolanta Girnytė, maketuotoja
Dalia Kalmantienė, bibliotekos tarnautoja
(ekskursijos, parodos – Šv. Ignoto g. 6)
Laukiame jūsų
Apsilankykite pas mus ir surasite Jums įdomių leidinių, dalyvausite čia organizuojamose ekskursijose ir kituose renginiuose, gausite mūsų naujienas el. paštu ir tiesiogiai čia – Karo mokslų informacijos ir leidybos centre.