Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras – modernus, savitas ir patogus žinių, informacijos ir kultūros šaltinis, biblioteka, atitinkanti studijų programas ir karininkų kvalifikacijos kėlimo uždavinius.
 
Akademijos biblioteka – jauniausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų, savo veiklą pradėjusi 1992 m. kartu su Krašto apsaugos mokykla.
..
Tai lėmė bibliotekos pobūdį – pareigą komplektuoti įvairius karybos mokslo šakų leidinius, kariniam rengimui ir akademinėms studijoms būtiną literatūrą, kuria noriai naudojasi ne tik kariūnai, bet ir čia įvairiuose karjeros ir kvalifikacijos kursuose besimokantys karininkai, seržantai, civiliai. Čia sukaupta per ketvirtį milijono leidinių. Biblioteka atvira ne tik Akademijos bendruomenei, bet ir krašto apsaugos sistemos karininkams, specialistams, kitų aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.
 
Siekiant sukurti vieningą krašto apsaugos sistemos biblioteką, 2018 m. prie Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekos buvo prijungta Lietuvos technikos biblioteka, kuri turi vieną veiklos kryptį ir specializuotus karybos ir karo mokslo, technologijų, karo istorijos, pilietiško ugdymo, gynybos ir saugumo fondus.
 
Biblioteka atvira visuomenei, užtikrinanti mokymosi visą gyvenimą principą. Jos vartotojai arba tikslinės grupės yra kariai, studentai (kariūnai ir kitų aukštųjų mokyklų studentai), krašto apsaugos sistemos bendruomenė, mokslininkai, dėstytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai ir visuomenė, technologijų specialistai, besidomintys karybos, gynybos, saugumo, patriotinio ugdymo sritimis.
 
Biblioteka – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) narė. Ji atlieka informacijos paiešką pagal vartotojų užsakymus, taip pat vykdo temines informacijos užklausas, turi sukaupusi įvairių šalių ikikarinių žurnalų karine tematika fondą. Bibliotekoje teikiama TBA (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga.
 
2000 m. bibliotekoje įdiegta integrali informacinė programa ALEPH-500, leidžianti įsijungti į aukštųjų mokyklų suvestinį elektroninį katalogą. Yra galimybė naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogais, atlikti skaitytojų aptarnavimą.
 
Biblioteka užtikrina galimybę naudotis kokybiškomis elektroninių duomenų bazėmis: elektroninių visateksčių žurnalų duomenų baze EBSCO Publishing (nuo 2005 m.), Oxford Reference Online, duomenų baze, kurioje yra per 1,5 mln. enciklopedinių įrašų (nuo 2006 m.), Oxford Journals Online. Skaitytojai yra mokomi naudotis bibliotekos informacine baze. Bibliotekos fondą nuolat papildo Akademijos mokslininkų, dėstytojų ir instruktorių išleisti darbai. Nuo 2011 metų veikia Akademijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė (PDB).